Udskriv

Eksamen

På Ribe Katedralskole kan du få en studentereksamen, enten ved at følge undervisningen i det 3-årige gymnasium, STX, eller ved at melde dig til HF og følge det to-årige forløb.

Når du skal vælge mellem gymnasiet på 3 år og HF på 2 år, kan du hente hjælp på siderne om de to uddannelser, og du kan henvende dig til skolens studievejledere, der normalt har kontortid alle hverdage kl. 9.45-11.15.

Gymnasieuddannelsen

HF-uddannelsen

Studievejledningen

Begge uddannelser, både HF og STX, afsluttes med eksamen. På HF er der eksamen i alle fag, nogle fag afsluttes med eksamen efter 1hf, andre efter 2hf. På STX foretager Undervisningsministeriet hvert år en udtrækning blandt de mulige eksamensfag for den enkelte elev.

Læs mere om eksamen på HF og i gymnasiet, STX:

STX-eksamen

HF-eksamen

I læreplanerne for fagene beskrives bl.a. målene for undervisningen i fagene og eksamen.

Du kan finde links til Undervisningsministeriets sider om reglerne for eksamen, eksamenskalenderen for indeværende skoleår og læreplanerne til højre på denne side.

Ribe Katedralskoles gode råd og regler for skriftlig eksamen 

Gode råd ang. anvendelsen af computer til eksamen finder du her

Regler og oplysninger angående mundtlige prøver og eksaminer finder du ved at klikke her.